Display

Studio photo references, non polarized photos, man, athletic, white (race), caucasian, army, 31-40, PhotosOwen Reid WWII East Asia Army Pose A